ברכות לקצין ע' על קבלת דרגת הסרן

ע', אשר חבר ומתנדב באגודה הישראלית לאסטרונומיה 7 שנים, משמש גם כקצין בצבא ההגנה לישראל.

בתפקידו הוא מהנדס המתעסק בפרויקטים מסווגים ומבצעיים אשר תורמים רבות לביטחון המדינה.

החודש, ע' קיבל את דרגת הסרן ועל כך האגודה מברכת אותו.

עלה והצלח!

התחברות חברי אגודה