תוצאות הבחירות לועד האגודה 2024

ביום שישי ה-15.3.24 נערך הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאסטרונומיה, ובמהלכו האסיפה הכללית - בה סוכמה פעילות 2023, אושר המאזן של שנת 2024 ונבחר הרכב ועד האגודה החדש. חברי הועד הנבחרים:

ד"ר עדי אמסטרדם
מר אהרון בוך
מר בן נתנאל
מר עידו בראון
מר רוברט ברון
מר עמרי כץ
גברת מיכל לוינשטיין
מר רן לבנה
מר נדב רוטנברג
מר שלמה קונה

חברי ועדת ביקורת:

גברת ענת אידלסון
מר אורי דניאל
מר בן קסטוראנו

התחברות חברי אגודה