פעילויות המצפה

 

givatayimlogogivobs-logo

מצפה הכוכבים והאגודה הישראלית לאסטרונומיה מקיימים מגוון רחב של פעילויות הן בכותלי המצפה והן באתרי מוסדות חינוך. להלן רשימה של פעילויות הנעשות במצפה ומחוצה לו:

 

פעילויות ע"י מצפה הכוכבים

* פעילויות בוקר בנושא השמש - הפעילות כוללת הרצאה, תצפית בטלסקופ מיוחד לצפייה בהתפרצויות השמש, מופע פלנטריום. הפעילות מיועדת לבתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכוניים.

 * פעילות ערב לקבוצות מאורגנות – הפעילות כוללת הרצאה בכל נושא המוזמן מראש על ידי המבקרים, מופע פלנטריום, תצפית באמצעות הטלסקופים  במצפה. הפעילות מיועדת לבתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכוניים, ועדי עובדים, צה"ל ועוד.

* תצפיות לצורך מחקר לעבודות גמר בפיזיקה לרמה של 5 יחידות לימוד, סטודנטים ועוד.

* ערבי קהל – מתקיימים בימי שלישי וחמישי (בחודשים דצמבר עד אפריל רק בימי חמישי) משעה 19:30. כוללים הרצאה בנושאים שונים, מופע פלנטריום, תצפית באמצעות הטלסקופים במצפה. מיועד לקהל הרחב מגיל 8 ואילך.

* תצפיות מיוחדות – תצפיות לרגל אירועים אסטרונומיים, כגון ליקויים ומטרות מטאורים. תצפיות אלה נעשות במצפה בשיתוף האגודה והאגודה הישראלית לאסטרונומיה וגופים שונים.

* שעת סיפור – שעת סיפור בנושא אסטרונומיה לגיל הרך ולכיתות א-ב, כוללות הפעלות לילדים.

* אסטרונומיה ואנגלית – פעילות שנכתבה על ידי מצפה הכוכבים, שעיקרה לימוד האנגלית תוך כדי פעילות אסטרונומית באמצעות העזרים הקיימים במצפה  – פלנטריום, טלסקופ שמש וכדומה.

 

פעילויות ע"י האגודה הישראלית לאסטרונומיה

* הרצאות ימי חמישי – הרצאות המבוססות על מתכונת שבועית, בהמשך לפעילות הקהל בימי חמישי בדרך כלל בשעה 21:30. ההרצאות הן בנושאים שונים וניתנות על ידי מרצים אורחים.

* תצפיות מאורגנות – מבוצעות בדרך כלל סמוך למולד. התצפיות נערכות באתרים חשוכים במקומות שונים  בישראל.

* תצפיות מיוחדות – תצפיות לרגל אירועים אסטרונומיים, כגון ליקויים ומטרות מטאורים. תצפיות אלה נעשות במצפה ובמקומות שונים בישראל, בשיתוף פעולה עם גופים שונים.

* תצפיות רחוב – תצפיות במוקדים שונים בישראל, על מנת לחשוף נושא האסטרונומיה לציבור הרחב.

* כנסים – כנסים בנושאים אסטרונומיים שונים במצפה הכוכבים בגבעתיים, או במסגרת שיתופי פעולה במקומות שונים בישראל.

* הוצאת המגזין "אסטרונומיה" – בטאון האגודה הישראלית לאסטרונומיה - כתב העת המודפס היחיד בישראל העוסק באסטרונומיה ובחקר החלל.

* הוצאת האלמנך השנתי לשמי ישראל – בטאון המכיל את כל התופעות הנצפות בשמי ישראל.

* הוצאת ידיעון – חוזר אלקטרוני דו-שבועי הנשלח לרשימת תפוצה הכולל חדשות בנושאי אסטרונומיה וחלל וכן מידע על כל הפעילות האסטרונומית הציבורית בישראל.

 

חוגים

מצפה הכוכבים מפעיל מגוון רחב של חוגים במתכונת סימסטריאלית בשעות אחה"צ והערב. תכני החוגים מבוקרים מבחינה אקדמית ודידקטית כדי להבטיח את הרמה המקצועית של החוגים:

* אסטרונומיה החל מכתה ג' ועד לכיתות ו' – מיועדים לתלמידי בית ספר וחטיבות הביניים ומטרתם להקנות מושגים בסיסיים בתחום האסטרונומיה וחקר מערכת השמש.

* חוג אסטרונומיה למתחילים (לתלמידי תיכון ומבוגרים) – יסודות האסטרונומיה. הקורס מוכר כגמול השתלמות על ידי משרד החינוך וצה"ל. הקורס כולל  16 מפגשים וכולל חומר עיוני וכן הכרת השמים.

* חוג אסטרונומיה למתקדמים (לתלמידי תיכון ומבוגרים) – החוג כולל נושאים שונים בתחום האסטרונומיה, האסטרופיזיקה ומדעים פלאנטריים. הקורס כולל 16 מפגשים.

* סדנאות – המצפה מקיים סדנאות שונות בשיתוף עם האגודה הישראלית לאסטרונומיה וכן בשיתוף עם גופים שונים. בין הנושאים צילום אסטרונומי, סדנאות מטאורים, כוכבים משתנים וכדומה.

* השלמויות מורים - השתלמויות מורים לפי דרישה ולפי חומר הלימוד. מיועד למורים ומורות המלמדים בבתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכוניים. השתלמויות המורים מוכרות על ידי משרד החינוך והן מועברות בפיקוח אקדמי של ד"ר יגאל פת-אל וד"ר דיאנה לאופר.

* חוגים ייעודיים – חוגים בנושאים מסוימים המיועדים לקהל מסוים, או שמתקיימים במצפה הכוכבים בגבעתיים עבור מוסדות חיצוניים, כגון – מעבדה שנה ג' לתלמידי החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלאנטריים באוניברסיטת תל-אביב, סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, הלוח העברי, מורי דרך ועוד.

 

מחקר

המצפה מקיים פעילות מחקרית בנושאים שונים. בין אם בנושאים עצמאיים של צוות המצפה והן כשירות עבור מוסדות שונים, מוסדות מחקר וכדומה.

תחומי מחקר עיקריים:

* פוטומטריה של כוכבים משתנים

* פוטומטריה של מערכות שמש אקסטרה-סולריות

* פוטומטריה, אסטרומטריה וספקטרוסקופיה של אסטרואידים

* פוטומטריה, אסטרומטריה וספקטרוסקופיה של שביטים

* מחקר פלאנטרי

* מטאורים

* תופעות אטמוספריות – שדונים

* חקר השמש

 

עבודות גמר

במקום מתבצעת הנחייה של עבודות גמר בתחום הדעת של מדעי החלל ואסטרונומיה בהיקף 4 או 5 יחידות. יש אפשרות של הנחיית העבודה על ידי מנחים מטעם מצפה הכוכבים, ליווי של מנחים מהחוץ וכן ביצוע תצפיות באמצעות הציוד הקיים במצפה. הן נושאי העבודות הנעשות במצפה והן המדריכים מאושרים על ידי משרד החינוך. מנהל המצפה, ד"ר יגאל פת-אל, הוא חבר ועדת ההיגוי בנושא עבודות גמר בתחום האסטרונומיה מטעם משרד החינוך.

 

"הכוכבים באים לבית הספר"

מצפה הכוכבים מפעיל מעבדת אסטרונומיה ניידת המיועדת להפעלות במוסדות חינוך. ההפעלה כוללת תצפיות בטלסקופ מיוחד המיועד לצפייה בשמש ובהתפרצויותיה, מצג פלנטריום בכיפה מתנפחת, הרצאה בנושא מתוך סדרה של נושאים וכן הפעלות בנושאים פיסיקליים. מיועד לבתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכוניים.