קול קורא לחטיבות האגודה

 

האגודה הישראלית לאסטרונומיה מזמינה את חבריה להיות פעילים בחטיבות האגודה. מטרת החטיבות היא לאגד את החברים המבקשים להשתתף בבצוע תצפיות לפי תחומי עניין שונים, כפי שיפורטו להלן. התרומה של התצפיות, בנוסף לערך החוויתי, היא תרומה מדעית בנושא האסטרונומיה. בשלב הראשון נושאי החטיבות יתמקדו בנושאים שבהם לא נדרש ציוד צפייה מתוחכם.

 

חטיבות האגודה עוסקות בנושאים תצפיתיים שונים. פעילות האגודה בחטיבות תכלול:

- כנס יסוד של החטיבות החדשות

- ימי עיון מעת לעת לחברי החטיבות

- משלוח דיוור ממוקד בנושאי החטיבה

- ריכוז התצפיות

- משלוח לגופים המרכזים במוסדות אקדמאיים בארץ ובחו"ל

 

 

זכאים להשתתף בחטיבות חברי האגודה בלבד !


 

פעילות החטיבות תתקיימנה במיקומים הבאים:

כנסי היסוד יתקיימו בעיקר במצפה הכוכבים בגבעתיים, כאשר הכוונה היא לקיימם גם במרכזים אחרים כגון – הטכנודע בגבעת אולגה, מכון וויצמן למדע, אורט תעופה וחלל במעלה אדומים, מרכז אילן רמון באוניברסיטת בן-גוריון, מצפה הכוכבים באשקלון.

תצפיות הקשורות בפעילות החטיבות תתקיימנה בשלב ראשון באופן עצמאי על ידי החברים וכן לפי העניין. לדוגמה – תצפיות בנושאי מטרות מטאורים\ ספרייטים וכדומה יתקיימו במיקומים שייקבעו בהתאם לסוג הפעילות.

  

 

החטיבות

- חטיבת מטרות מטאורים

- חטיבת התכסויות כוכבים בירח

- חטיבת התכסויות כוכבים באסטרואידים ובכוכבי לכת

- חטיבת כוכבים משתנים

- חטיבת מדידות אטמוספריות – ספרייטים

- חטיבת תצפיות רחוב

 

 

חטיבת מטרות מטאורים

מטרה: חטיבה זו פועלת מזה מספר שנים ומטרתה – ניטור מדויק של מטרות מטאורים.

ציוד נדרש: תצפיות בעין. בנוסף, אנו נשתמש במצלמה רכוש האגודה.

מיקום: לפי העניין.

אחראי החטיבה: שי חלצי / אנה לוין.

 

 

חטיבת כוכבים משתנים

אחראי החטיבה: עופר גבזו.

 

  

חטיבת התכסויות כוכבים בירח

מטרה: מעקב ותזמון של התכסויות כוכבים בירח. לתצפיות אלה אין ערב מדעי מוסף מעבר ליכולת למדוד נתונים פוטומטריים לגבי הכוכב המתכסה (גודלו הזוויתי, קיום מערכת זוגית או מרובה) אולם אלה דורשים ציוד מדידה מדויק ביותר.

ציוד נדרש:  משקפת / טלסקופ, שעון עצר מדויק.

מיקום: בדרך כלל מכל הארץ, אולם במקרים של התכסויות נגיסה, המיקום ייקבע לפי המקום ממנו תראה ההתכסות.

אחראי החטיבה: ד"ר יגאל פת-אל.

 

 

חטיבת התכסויות כוכבים באסטרואידים ובכוכבי לכת

מטרה: לתצפיות אלה חשיבות מרובה ביותר כיוון שהיא מאפשרת קביעת מיקום פוטומטרי מדויק של האסטרואיד ובמקרה של תצפיות מרובות משתתפים – גם את גודל האסטרואיד וצורתו.

ציוד נדרש: בדרך כלל טלסקופ, שעון עצר מדויק. במקרה הצורך ייעשה שימוש בציוד הקיים במצפה.

מיקום: התכסויות אסטרואידים נראות ממיקומים שונים, בדרך כלל הליקוי עובר על פני רצועה צרה מאוד. מכאן חשיבות הפריסה הארצית.

אחראי החטיבה: ד"ר יגאל פת-אל.

 

 

חטיבת מדידות אטמוספריות – ספרייטים

מטרה: ניטור תופעות אטמוספריות הקשורות בספרייטים. בעיקר בחודשי הסתיו עד האביב.

ציוד נדרש: ציוד האגודה.

מיקום: פריסה במקומות שונים, בדרך כלל הקרובים לקו החוף, בעיקר במצפה הכוכבים בגבעתיים.

אחראי החטיבה: שי חלצי. 

 

 

חטיבת תצפיות רחוב

מטרה: לקיים תצפיות רחוב לקהל הרחב, הן באירועים מיוחדים והן בשגרה, כדי לקרב את האסטרונומיה לקהל הרחב.

ציוד נדרש: טלסקופ (לא חייב).

מיקום: בכל הארץ.

אחראי: אריק רובינשטיין.