הידיעון

 

ידיעון האגודה החל להתפרסם בשנת 2009 ומאז מופץ הידיעון אחת לשבועיים בדוא"ל לאותם חברים אשר הביעו הסכמתם

לקבל דוא"ל מהאגודה.

 

הידיעון כולל מידע על אירועים מיוחדים הקורים באגודה ובמצפה הכוכבים בגבעתיים, מידע על תצפיות קרובות, אירוע

אסטרונומי מיוחד, סיור לימודי / תצפיתי בחו"ל ועוד.

 

הידיעון כולל מידע על ההרצאות מטעם האגודה הנערכות במצפה, תוך פירוט מועד ההרצאה, נושא ההרצאה ושם המרצה.

 

הידיעון גם כולל מידע על הרצאות ואירועים שונים בתחום האסטרונומיה, הנערכים במוסדות אחרים כמו אוניברסיטת תל-אביב, מרכז אילן רמון, מצפה הטכנודע, מכון דווידסון ועוד.

 

מפורטים בידיעון מופעי ירח, מועדי מעברים של תחנת החלל הבינלאומית (ISS ) ומעברי טלסקופ החלל האבל (HST),

הניתנים לצפייה מרחבי הארץ.

 

כמו כן, מפורסם בכל ידיעון אירוע אסטרונומי בעל עניין מיוחד לחברים.

 

 

ידיעוני שנת 2013

 

ידיעוני שנת 2012

 

ידיעוני שנת 2011