שני, 28 ספטמבר 2015

2015 9 28 ליקוי ירח מלא - אשר שמואלביץ