שבת, 23 יולי 2016

תצפית סיום קורס תצפיתנים ג' בבורוץ לוץ וביקור במצפה הכוכבים וויז

צילום: יובל פדר, תמרה צ'נק