רביעי, 29 יוני 2016

קורס תצפיתנים ג' בהר הטייסים

צילום: משה כהן