הצטרף לרשימת המתנה

כידוע קיום התצפית מותנה בתנאי מזג אוויר מתאימים. ההחלטה אם לקיים או לבטל תצפית נקבעת ע"י ועד האגודה, עפ"י תחזיות ממספר אתרי מטאורולוגיה. יש לקחת בחשבון שלמרות הנ"ל, מזג האוויר נתון גם לשינויים בלתי צפויים, שחלקם באים לידי ביטוי רק בהגיענו לשטח התצפית. משום כך יתכן מצב שתתקבל החלטה לצאת לתצפית למרות שתחזית מזג האוויר פחות מאופטימלית. ההחלטה לצאת לתצפית מחייבת את משתתפי התצפית ולא ניתן יהיה לדרוש החזר כספי או פיצוי בגין תנאי הצפייה בשטח. נדגיש כי במידה שברור שמזג האוויר אינו מתאים, התצפית תבוטל - כפי שקרה כבר (לצערנו) מספר פעמים לא מבוטל בעבר.

פרטי התשלום

‎₪