תחרות ציורים לילדים בגילאי 9-11 בנושא ליקוי ירח מלא

האגודה הישראלית לאסטרונומיה מזמינה ילדים וילדות בני 9-11 להשתתף בתחרות ציור בנושא חלל.

נושא הציור: "ליקוי ירח מלא".

יש להירשם לאירוע כאן עם פרטי ההורה בלבד.

כמו כן, לשלוח קובץ תמונה בפורמט JPG בלבד, בנפח מינימלי 1 מגה ומקסימלי 2 מגה,

בצירוף הפרטים הבאים: שם הילד/ה, תאריך לידה, עיר מגורים, שם הורה, טל' הורה,

לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הפרס לזוכה – מנוי שנתי באגודה לזוכה ובני המשפחה מדרגה ראשונה (עד 4 נפשות).

מדוע כדאי להצטרף לאגודה –

http://astronomy.org.il/joomlafimal/index.php/he/iaa/join-the-iaa/why-join-the-iaa

התחרות תיערך בין התאריכים 1/8/18 – 30/9/18.

הציור הזוכה ייבחר על ידי וועדת שיפוט מטעם האגודה הישראלית לאסטרונומיה. לוועדת השיפוט נתון שיקול דעת מלא ובלעדי בבחירת החיבורים הזוכים ואין היא חייבת לנמק בחירתה.

הזכייה תימסר להורה טלפונית, כולל מועד תחילת וסיום שנת המנוי המשפחתי.

לאגודה הישראלית לאסטרונומיה הזכות להאריך את מועד סיום התחרות ככל שתמצא לנכון.

לאגודה הישראלית לאסטרונומיה הזכות לפרסם את החיבורים, או חלק מהם, או קטעים נבחרים מהם, בכל מדיה שתבחר (כולל: אתר האגודה, קבוצת הפייסבוק, דף הפייסבוק, פרסומים שונים), תוך מתן קרדיט למשתתפים/ות עם שמם/ן המלא וגילם/ן. למשתתפים/ות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לפרסומים אלה.

המשתתפים/ות מצהירים/ות בזאת, כי אין ולא תהיה להם/ן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האגודה הישראלית לאסטרונומיה ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע להשתתפות בפעילות ו/או זכייה או אי זכייה בה. 

ההשתתפות בפעילות אסורה על חברי הוועד של האגודה הישראלית לאסטרונומיה  ובני משפחותיהם.

פרטי האירוע

מועד תחילת האירוע 01/08/2018 8:00
מועד סיום האירוע 30/09/2018 23:00
מועד פתיחת ההרשמה 01/08/2018 8:00
סיום הרשמה 30/09/2018 23:00
עלות ליחיד חינם